Tag: iOS 8

Apple iPhone 6 Đánh giá: Liệu nó có thực sự là một thiết bị tốt cho công việc ?

iPhone của Apple từ lâu đã là một trong những điện thoại phục vụ công việc –kinh doanh tốt nhất trên thị trường. Chỉ có điều nó có một thiếu