Tag: hàn điện

Sự nguy hiểm không ngờ của tia hàn điện trong sản xuất

Có rất nhiều trường hợp công nhân bị chấn thương, tử vong đo tia hàn điện, hàn kim loại gây ra. Nhiệt độ hàn điện hay hàn kim loại này